Wystawa w Instytucie Teatralnym

im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie

prezentowana była od czerwca do grudnia 2008


kurator

Anna Mieczyńska


projekt plastyczny

Katarzyna Jarnuszkiewicz

Szymon GaszczyńskiOrganizatorzy wystawy składają podziękowanie za pomoc w realizacji wystawy: Pani Danucie Dąbrowskiej z firmy Stämpfill Polska Sp. z.o.o., Panu Krzysztofowi Dydo
z Galerii Plakatu w Krakowie oraz następującym teatrom warszawskim: Ateneum, Dramatycznemu, Guliwerowi, Lalce, Narodowemu, Powszechnemu, Romie, Rozmaitościom, Studio, Wielkiemu - Operze Narodowej, Współczesnemu, Żydowskiemu.
Przy realizacji wystawy wykorzystano zbiory Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego.